TESİSİMİZ

Tasnif Ünitesi


Kümeslerdeki yumurtalarımız , günlük olarak sensörlü konveyörlerle tasnif ünitesine taşınarak, Türkiye’de sadece sektör öncüsü birkaç büyük tesisin kullandığı ve ciddi bir yatırım gerektiren tasnif makinesinden geçmektedir.

Civcivhaneler


Bilken Yumurta bünyesindeki 450.000 ( Dörtyüz Elli Bin ) civciv kapasiteli Yıllık Olarak 1.350.000 Adet yarka üretim kapasitesine sahiptir. uzman veteriner ve zooteknis mühendislerin kontrolünde sağlıklı yumurtacı tavuklar yetiştirmek için gerekli tüm hassasiyeti göstermektedir.

YUMURTA KÜMESLERİ


Bilken Yumurta bünyesindeki 2.000.000 ( İkiMilyon ) Kapasiteli, Avrupa Hayvan Refahına uygun standartlarda ve zenginleştirilmiş Kafes Sistemleri ile üretim yapmaktadır. Yumurta Kümeslerimizde, yılda 600.000.000 ( Altıyüz milyon ) adet yumurta üretimi gerçekleştirilmektedir.

Uzman veteriner hekimlerin gözetiminde bulunan yumurtacı tavuklar, Bilken üretim tesislerinde düzenli olarak sağlık kontrolleri yapılarak yetiştirilirler.