KULLANIM ALANLARI

AÇIK ALAN (TARLA BİTKİLERİ-BAHÇE BİTKİLERİ) ve SERA YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • Ekim ve dikimden önce toprak hazırlığı aşamasında toprak yüzeyine homojen bir şekilde serpilerek uygulandıktan sonra toprakla iyice karıştırılmalıdır.

  Organik gübreler toprağa atıldıklarında toprağın yapısını ıslah eder. Sıcaklık, su tutma ve havalanma gibi toprağın fiziksel özelliklerini, pH, besin maddeleri tutma, tuzluluk gibi kimyasal özelliklerini ve toprağın bitkisel ve hayvansal canlılığı olan biyolojik özelliklerini düzeltir.

  Ancak organik gübreler toprakta devamlı kalmaz. Parçalanmaya devam ederek sonunda koloidal kil haline geçer ve yok olur. Bu bakımdan toprağın organik maddelerce zenginliğini sürekli kılmak ve onun toprağa verdiği faydaları elde etmek için toprağın devamlı organik gübrelerle gübrelenmesi gerekir.

  Organik gübrelerde ilk materyal şeklini kaybeder, bileşimi değişir, rengi kahverengine döner.

MEYVE AĞAÇLARINDA

 • Ağaçların taç izdüşümleri içerisinde kalan bölgeye homojen bir şekilde serpilerek uygulandıktan sonra toprakla iyice karıştırılmalı ve sulanmalıdır.

  Organik gübreler toprağa atıldıklarında toprağın yapısını ıslah eder. Sıcaklık, su tutma ve havalanma gibi toprağın fiziksel özelliklerini, pH, besin maddeleri tutma, tuzluluk gibi kimyasal özelliklerini ve toprağın bitkisel ve hayvansal canlılığı olan biyolojik özelliklerini düzeltir.

  Ancak organik gübreler toprakta devamlı kalmaz. Parçalanmaya devam ederek sonunda koloidal kil haline geçer ve yok olur. Bu bakımdan toprağın organik maddelerce zenginliğini sürekli kılmak ve onun toprağa verdiği faydaları elde etmek için toprağın devamlı organik gübrelerle gübrelenmesi gerekir.

  Organik gübrelerde ilk materyal şeklini kaybeder, bileşimi değişir, rengi kahverengine döner.

SÜS BİTKİLERİ

 • Çiçekli dış mekân bitkilerinde ilkbahar başlangıcında toprak hazırlığı yapılırken, Önerilen miktar: 250-350 g/m2

  Çiçekli ve Çiçeksiz iç mekân süs bitkilerinde tercihen ilkbaharda saksı toprağı hazırlanırken uygulanmalıdır. Veya geç sonbaharda bitkiler durgunluk dönemine girdiğinde, Önerilen miktar: 150-175 g/kg saksı- 100-120 g/kg saksı

  Odunsu bitkiler ve süs çalılarında ilkbahar başlangıcında toprak hazırlığı yapılırken, Önerilen miktar: 100-120 g/m2

  Çim alanlarında kıştan çıkışta ve erken ilkbahardan başlayarak 4-6 haftada bir, sonbahar ve kış öncesi dönemde 8 haftada bir olacak şekilde yüzeye homojen bir şekilde serpilerek uygulanmalıdır. Önerilen miktar: 200-300 g/m2